برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با OSCE

برگزاری آزمون بالینی  OSCE در مرکز آموزشی و درمانی شهداء تبریز

مطالب/ برگزاری آزمون بالینی OSCE در مرکز آموزشی و درمانی شهداء تبریز

                           
      برگزاری آزمون بالینی  OSCE در مرکز آموزشی و درمانی شهداء تبریز به گزارش روابط عمومی این مرکز ؛ برگزاری آزمون بالینی ساختارمند OSCE ...
دوشنبه 14 اسفند 1396