برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دستورالعمل ایمنی 93

راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران

صفحات/ راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران

                           
      راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران
سه شنبه 22 اسفند 1396
SSC (Safe Surgery Guideline)

صفحات/ SSC (Safe Surgery Guideline)

                           
      SSC (Safe Surgery Guideline)
سه شنبه 22 اسفند 1396