برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مقاله برتر آوریل

مقاله برتر ماه آوریل ۲۰۱۸

مطالب/ مقاله برتر ماه آوریل ۲۰۱۸

                           
      مقاله برتر ماه آوریل ۲۰۱۸ مقاله برتر ماه آوریل ۲۰۱۸ در گروههای علوم پایه انتخاب شد.
نویسنده مسئول مقاله: جناب آقای دکتربهمن یوسفی
گروه آموزشی: بیوشیمی و آزمایشگاههای ...

سه شنبه 5 تير 1397