برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

( آقای عبدالله علی بیگی ، لیسانس حسابداری ، مسئول در یافت وپرداخت )
( آقای عباس سربازنژاد ، لیسانس حسابداری ، کارشناس دریافت پرداخت )
( خانم کاظمی ، لیسانس حسابداری ، حسابدار )
1- تهیه وتنظیم کلیه اسناد هزینه ( پرداختهای کارکنان وپزشکان  ) 2- تهیه وتنظیم و کنترل محاسبات اسناد حقوق ، پاداش بازنشستگی ، پایانکار و ذخیره مزخصی ، اضافه کار ی ، کارانه ، ماموریتها و...) وسایر پزداختها 3- ارائه کلیه اظهار نامه های مالیاتی ،واظهار نامه های خدمات درمانی ، لیستهای  بیمه تامین اجتماعی ولیستهای سازمان بازنشستگی کارکنان بطور ماهانه 4 -رسیدگی به سایر کسور ات پرسنلی ازجمله  بیمه های تکمیلی ،بانکها و سایر وامهای کارکنان و ارائه گواهی های بانکی 5- **بنده وهمکارانم آماده ارائه هرگونه درخواستهای پرسنلی در حوزه هزینه ، ارائه پیشنهادو درخواستهای مالی مربوط به این حوزه ، بصورت صبح وعصر در خدمت شما پرسنل خدوم هستیم .