برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

سرپرستار اورژانس جناب آقای حسینی

اورژانس

بخش حساس و مهمی از طب شامل اورژانسهای پزشکی است. تصادفات مختلف رانندگی، حوادث مختلف ضمن کار، مسمومیت ها، جراحتهای حین نزاع و نیز سایر وضعیتهای خطرناک ناشی از برخی بیماریها نظیر Acute MI ، از علل مهم بروز وضعیتهای اورژانس در یک بیمارمی باشند. درچنین شرایطی گاه نجات جان بیمار در دقایق و ثانیه ها رقم می خورد و به این ترتیب مداخله سریع تیم پزشکی اهمیتی حیاتی می یابد. به عبارت دیگر ارزیابی سریع وضعیت بیمار، تشخیص سریع و در صورت لزوم انجام اقدامات تشخیصی مناسب، درمان مناسب و حفظ شرایط پایدار همودینامیک در بیمار در حداقل زمان و با حداکثر کیفیت جهت حصول بهترین نتیجه از ضروریات شغلی غیر قابل انکار پرسنل شاغل در اورژانس است. از این نظر سعی شده است در اورژانس بیمارستان شهداء چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی شرایط لازم برای نیل به اهداف مذکور فراهم آید .اورژانس فعلی بيمارستان شهداء كه اكنون چهاردهمین سال افتتاح خود را پشت سر مي گذارد، دارای19 تخت بوده و  ماهانه به طور متوسط به  تعداد 7000 نفر از مصدومین حوادث مختلف پذیرش و ارائه خدمت می نماید .

قسمت های مختلف اورژانس شامل :

1-اتاق CPR اورژانس دارای كليه تجهيزات عمليات CPR ،( BLS  و ALS ) می باشد.. 1 دستگاه ساكشن پرتابل،1 دستگاه ساکشن دستی، 1 دستگاه ونتيلاتور پرتابل و ، 2  دستگاه  DC shock ،    ، پمپ سرنگ، پمپ انفوزیون، مانیتورقلبی دیواری ، مانیتور قلبی پرتابل  ، 2 دستگاه نوار قلبی ویک دستگاه پالس اکسی متر

2- اتاق قبل از عمل                               

3- اتاق عمل  :کلیه بستری شدگان از طریق اورژانس ،ابتداء به اتاق عمل اورژانس اعزام شده و بعد از انجام اقدامات مورد نیاز  توسط اتند یا رزیدنت اورتوپدی به بخشهای بیمارستان منتقل می شوند .

4- اتاق گچ گیری

5-  واحد تریاژ

6-رادیو لوژی دودستگاه معمولی و یک دستگاه دیجیتال

7 CT-scan

8 آزمایشگاه

9- پذیرش بستری ، صندوق و نیروی انتظامی

 گردش كار در اورژانس بر اساس دستورالعملهاي وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعريف شده است. بر اين مبناء ابتدا بيمار توسط پرستار ترياژ، اولويت بندی مي شود.. بيماران داراي سطح یک  مستقيماً به اتاق CPR منتقل مي شوند و بلافاصله توسط پزشك  و رزیدنت مستقر در بخش معاينه و اقدامات لازم براي آنان آغاز مي شود.

 بخشهای آزمایشگاه، سی تی اسکن، رادیولوژی و اتاقهای عمل نیز به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مصدومین می باشند

4 نفر پزشک عمومی، 4 نفر پرستار( ا نفر پرستار تریاژ 1 نفر پرستار قبل از عمل اورژانس 2 نفر پرستار تخت )2 نفر متصدی پذیرش  متخصص اورتوپدی مقیم، آنکال جراحی، آنکال مغز و اعصاب امور درمانی بخش رادر شیفت های صبح  بر عهده دارند.  در شیفت های عصر و شب و روزهای تعطیل  اورژانس توسط رزیدنت های اورتوپدی ،انترن ها ومتخصص اورتوپدی ،آنکال مغز و اعصاب ،آنکال جراحی  امور درمانی بخش را بر عهده  دارند .جهت تسریع امور و رفاه بیشتر بیماران مراجعه کننده به اورژانس، پذیرش و ترخیص بیماران در این بخش به صورت مستقل انجام میشود.

 تلاش پرسنل بخش در جهت حفظ انضباط کاری ، محیطی عاری از تنش را برای مراجعین و بیماران فراهم می آورد.
در سایه الطاف خداوند یکتا و به مدد تجربه پرسنل متبحر ونیز تجهیزات منحصر به فرد و مدرن بخش، از ابتدای افتتاح تاکنون، اورژانس بیمارستان شهداء توانسته است به طیف وسیعی از بیماران دچار وضعیتهای اورژانس شامل مصدومین  حوادث جاده ای شامل انواع ضربه های سر، شکستگی ها، وحوادث کاروحوادث ورزشی و نظایر آن، خدمات پزشکی ارائه کند.

 سرپرست علمی اورژانس  دکتر امین مرادی