برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ اطفال
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ تومور
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ ستون فقرات
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ شانه
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ زانو
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ هیپ
دکتر علی صدیقی
ارتوپدی
استاد
فلوشیپ شانه
دکتر اصغر علمی
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ زانو
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ هیپ
ارتوپدی
استادیار
فلوشیپ دست
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ اطفال
دکتر امین مرادی
ارتوپدی
دانشیار
فلوشیپ زانو
ارتوپدی
استادیار
فلوشیپ شانه
دکتر بهروز نظری
ارتوپدی
استادیار
فلوشیپ دست