برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

 (مشخصات : جناب آقای مجید ابوالقاسمی ، رئیس امور مالی مرکز ) شمه ای از وظایف رئیس امور مالی : 1 - مسئولت کلیه  واحد های امور مالی و عزل ونسب  و رسیدگی به کلیه اسناد مالی مرکز.2 - هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم برعملیات مالی و حفظ وحراست از اسناد مالی 3-پیگیری و نظارت مستمر بر سقم و صحت بموقع درآمد های واحد 4-  تامین اعتبار کلیه پرداختها در چار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی 5- نظارت برکلیه اسناد خرید کارپردازی ،اموال ، انبار و هزینه های عمرانی ( ساخت وسازها و... ) باهماهنگی رئیس / مدیر و ( کمیته مسئولین ) در چارچوب مقررات و ...