برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
واحد آزمایشگاه

محدوده ی عملکرد:
1-انجام آزمایشات درخواستی الکتیو و روتین بیماران  سرپایی و بستری
2-انجام آزمایشات اورژانسی
3-تامین خون و فرآورده های خونی موردنیاز بیماران بستری که تحت جراحی قرار می گیرند
4-ارجاع آزمایشاتی که در این مرکز انجام نمی گیرد
5-کمک به کنترل عفونت های بیمارستانی از طریق برداشت و کشت نمونه از اطاق عمل و بخش ها
 
فهرست آزمایشات به شرح  زیر میباشد:
 
نام آزمایش و گروه مربوطه
هماتولوژی :
CBCdiff(HB – HCT -WBC- PLATET)
PBs-Reticcount
انعقاد:
PT-PTT-INR
BT,CT
ESR (سدیمان):
سرولوژی:
Widal
CRP –CRP –RF – ASO-Wright-کمی
Coombs Wright
2ME
بانک خون :
cross match – BG &Rh
بیوشیمی :
FBS-BS-Bun-Cr-A.U-TG-CHOL-HDL-LDL-Na-K-Bill Total/Direct-ALT(SGPT)-AST(SGOT)AIK-CPK-CKMB-LDH-Ca-P-Mg-Alb.s-Fe-TIBC-Amylase-Lipase-PrT-مایعات بدنPr
HB A1C
هورمون شناسی: به روش الایزا
(TSH-T3-T4-FT3-FT4-T3up-Ferritin-BHCG) (HIV- HBSAg-HBS Ab- HCVAb)-(VitD3 – PSA)-(ANA- Anti ccp –Anti ds DNA)-H.P IgM- IgG-CTNI
میکروب شناسی:
کشت خون کشت ادرار کشت از ترشحات کشت زخم S/C کشت مدفوع کشت مایعات بدن کشت CSF کشت مایع مفصلی (BAL پلور آمیت )
آنالیز ادرار:U/A
انگل شناسی:
دیدمستقیم (S/E)OBscotch test
 
 
الزامات کیفی:
 
در این واحد با بهره گیری از کارشناسان  مجرب آزمایشگاهی، آشنا با استانداردهای کنترل کیفی و کسب مهارت های لازم  با شرکت در دوره های اموزشی و استفاده از تجهیزات ازمایشگاهی و کیت های مورد نیاز، آزمایشات انجام می شود
پرسنل ازمایشگاه شامل :
1-مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر یوسف ابراهیم کیا
2-جانشین : دکتر بهمن یوسفی
3-سوپروایزر بخش : اقای قربانزاده
4-کارشناس مسئول :  اقای صبوری
5-مسئول بیوشیمی : سرکار خانم گلشن آبادی
6-مسئول بخش میکروب شناسی : آقای حیدری و آقای فرزین آذر
7-مسئول هورمون : آقای محمودزاده
8-مسئول پذیرش : سرکار خانم انوشیروانی
9- مسئول هماتولوژی : سرکار خانم خودی زاده
 
الزامات ایمنی شغل :
- هدف حفظ و ارتقا سطح سلامت شاغلین با انجام الزامات ایمنی
- استفاده از وسایل حفاظت فردی
- آموزش اصول ایمنی مرتبط با نحوه ی انجام آزمایش
- آموزش روش های مقابله از استرس و خستگی و عوارض ناشی از شیفت
- انجام اقدامات توصیه شده بر اساس مواجهات
- آموزش پیشگیری از صد مات مواجه شغلی و اقدامات لازمه
- واکسیناسیون
- معاینات دورهای
نقشه بخش:
موقعیت قرارگیری آزمایشگاه : ضلع شرقی قسمت اداری که شامل سالن مجهز به دستگاه ها و الزامات انجام آزمایشات ذکر شده  اتاق پرسنل - اتاق جداگانه برای بانوان - انبار تجهیزات - اتاق استراحت - سرویس جداگانه برای بیماران -آبدارخانه - اتاق مخصوص برای مسئول فنی - بخش جداگانه برای پذیرش دور از سالن ازمایشگاه - کمد لباس برای پرسنل - یخچال ها برای نگهداری نمونه به غیر از یخچال پرسنل می باشد ) 
طیف بیماران قابل قبول  برای انجام ازمایش شامل بیماران بستری و سرپایی می باشد .
 
مقررات آزمایشگاه:

انجام آزمایشات درخواستی بطور دقیق و صحیح  وثبت نتایج در دفاتر و سیستم HIS,LIS  کنترل کیفی آزمایشات
رعایت اصول و مقررات بخش به برقراری نظم وآرامش در آزمایشگاه کمک می کند
 هر پرسنل دارای شرح وظایف و حدود انتظارات خود می باشد که توسط مسئولفنی و سوپروایزر آزمایشگاه تعیین میشود  
پرسنل موظف به استفاده از اتیکت عکس دار می باشند
حفظ شئونات اسلامی، آراستگی و پوشیدن لباسفرم الزامی است
اقدام و پاسخ دهی به مراجعات جز ملزومات ازمایشگاه است
 رعایت زمان انجام آزمایشات اورژانسی طبق جدول زمان بندی آزمایشات اورژانسی
کنترل ساعا ت ورود و خروج کارکنان طبق برنامه ماهانه 
ثبت مستندات لازم در دفاتر شامل: دفتر تحویل شیفت - دفتر نتایج بحرانی - دفتررد یا قبول نمونه- دفتر هماتولوژی- دفتر بیوشیمی و....
 تنظیم برنامه شیفت ماهانه پرسنل توسط مسئول فنی ازمایشگاه و تایید آن توسط دفتر پرستاری
ارسال آزمایشات ارسالی به مراکز معتبر
 این آزمایشگاه به صورت24 ساعته در سه شیفت کاری به صورت (صبح-عصر-شب)و با توجه به برنامه تنظیم شده توسط مسئول فنی (هر شیفت کاری مسئول شیفت جداگانه دارد که توسط مسئول فنی و با توجه به مهارت سابقه و ..مشخص میشود)اماده ارائه خدمات به مراجعین و بیماران بستری در بخشها میباشد.
تجهیزات بخش:
دستگاه اتو انالیزور BT3000ٍٍ-دستگاه سیسمکس kx21n-دستگاه الایزا ریدر-دستگاه فتومتر-دستگاه اسپکتروفتومتر-یخچال-بن ماری-اتوکلاو-انکوباتور37 درجه-فور-هود-ساتریفوژ-دستگاه الکترولیت آنالایز-میکسر هماتو وسرولوژی-ترازو-میکسر لوله-میکروسکوپ-کامپیوتر پرینتر-یخچال بانک خون