برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

بخش رادیولوژی

محدوده عملکرد:
بخشهای سه گانه رادیولوژی
1-پوشش 24 ساعته بیماران اورژانسی اعم از ترومایی ،تصادفات و حوادث در بخش رادیولوژی اعم از ارتوپدی و جراحی  مغز و اعصاب
2-پوشش بیماران سرپایی مراکز خارج از مرکز و پزشکی قانونی و بیماران بستری عمل شده و پوشش سونوگرافیهای بستری و سرپایی در واحد رادیولوژی مرکز
3-پوشش خدمات تصویربرداری به بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی مرکز اعم از بیماران عمل شده ،مرخص شده جهت تکمیل و کنترل روند درمانی و یا سرپایی بار اول ویزیت در بخش رادیولوژی درمانگاه.
الزامات کیفی:
در بخش رادیولوژی مرکز با بهره مندی از رادیولوژیست خبره و پرسنل پرتوکار فعال و کادر اداری و خدماتی ماهر و متعهد و آشنا با استاندارهای درمانی (با در نظر گرفتن تحصیلات ، معلومات ،تجربه و مهارت و دوره های اموزشی ) و با استفاده از تجهیزات متداول مورد نیاز بخشهای تصویربرداری
پرسنل بخش شامل:
1-رئیس بخش، جناب اقای دکتر علی حسین قوامی ( رادیولوژیست )
2 -سوپروایزر بخشهای سه گانه رادیولوژی : آقای فتاح زاده
3-جانشین سوپروایزر بخش : آقای فتوحی
4-کارشناس خبره بخش: آقای رادپور
5-تعداد پرسنل حرفه ای پرتوکار:30 نفر
6-تعداد پرسنل حرفه ای غیرپرتوکار: 2 نفر
7-پزشک رادیولوژیست: 3نفر
8-تعداد پرسنل غیرحرفه ای غیرپرتوکار:8نفر
 
الزامات ایمنی شغل:
هدف حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین با عنایت به حساسیت ویژه کار با پرتوهای یونیزه و اصول حفاظت پرتوی با انجام:

1-تشکیل پرونده پزشکی کل کارکنان.
2-معاینات دوره ای .
3-انجام آزمایشات ویژه هر شش ماه یکبار .
4-آموزش در مورد آشنایی با مخاطرات محیط کار و روشهای مقابله با آن.
5-آموزش پیگیری از صدمات مواجهه شغلی و اقدامات لازم در صورت ایجاد وقوع آن.
6-استفاده وسایل حفاظت پرتوی و فردی.
7-آموزش اصولی مرتبط با محیط کار.
8-آموزش روشهای مقابله با استرس، خشونت و عوارض ناشی از شیفت کاری.
9-انجام اقدامات توصیه شده بر اساس مواجهات، بررسیها و معاینات انجام شده توسط متخصص طب کار.
 
نقشه بخشهای سه گانه رادیولوژی:

1-بخش مرکزی رادیولوژی در ضلع غربی بیمارستان و جنب بخش سی تی اسکن و حسابداری ترخیص و امور مالی شامل دو اتاق رادیوگرافی مجهز به اتاق یک گرافی 1-مجهز به دستگاه دیجیتالDR ستون سقفی و متصل به پرینتر فیلم خشک و سیستم پکس مرکزی با تخت رادیولوژی شش جهته، انبار مرکزی، اتاق ویژه پزشک و پذیرش و اتاق مجزای سونوگرافی و اتاقهای پرسنل به تفکیک جنسیت 2-اتاق گرافی دو با دستگاه انالوگ رادیولوژی با برند جنرال و سیستم تاریکخانه مجهز به دو پروسسور اکسسوری و پروتکت با فضای متناسب خوب.
2-بخش رادیولوژی اورژانس واقع در قسمت ورودی بیمارستان ضلع شرقی و شامل سه اتاق گرافی که یک دستگاه دیجیتالUARM  و یک پرینتر کاغذی و متصل به سیستم پکس مرکزی و اتاق دوم و سوم مجهز به دستگاه انالوگ و دو اتاق تاریکخانه مجزا با پروسسورهای پروتک و اتاق ویژه پرسنل خانم و اتاق پذیرش .
3- بخش رادیولوژی درمانگاه مجهز به دستگاه دیجیتال ستون سقفی و تخت شش جهته و پرینتر فیلم خشک متصل به سیستم پکس مرکزی با موقعیت جغرافیایی ضلع جنوب شرقی بیمارستان .
 
طیف بیماران:

شامل کلیه بیماران بستری و سرپایی اعم از ترومایی و غیرترومایی در تمامی سنین.

مقررات بخش:

*رعایت اصول و مقررات بخش به برقراری نظم و آرامش در بخش کمک میکند.
*هر پرسنل دارای شرح وظایف و حدود انتظارات میباشد مدون و مصوب است.
*تمامی پرسنل موظف به داشتن اتیکت عکسدار میباشند.
* حفظ شئونات اسلامی و اراستگی بسیار مهم میباشد و پوشیدن لباس مناسب شرایط کار برای کلیه پرسنل درمانی.
*احترام و پاسخدهی به بیمار و همراهان جزو ارکان اساسی قوانین بخش و تکریم ارباب رجوع
ساعات ورود و خروج پرسنل طبق بخشنامه وزارتی و سیاستهای داخلی بیمارستان به کارکنان ابلاغ و توسط سوپروایزر بخش نظارت میشود.ساعت ورود و خروج به گونه ایست که هنگام تعویض شیفت بازه زمانی کافی برای تحویل شیفت وجود دارد.
نحوه توزیع شیفت بهه صورت گردشی صبح عصر شب در واحد رادیولوژی اورژانس و به صورت صبح و عصر در رادیولوژی درمانگاه و بخش مرکزی
برنامه نویسی به صورت نیم ماه و بیشتر بر اساس شرایط خاص پرسنل به صورت پیشنهادی تا حدی که به خدمات رسانی بهینه آسیب نزند تنظیم می گردد و برنامه تنظیمی جهت تایید در خدمت امور اداری و مدیریت قرار گرفته و سپس به بخش های سه گانه ارجاع و نیز در اختیار تایمکس و دفتر پرستاری قرار میگیرد.

تجهیزات بخش های رادیولوژی

1-دستگاه DR دیجیتال ستون سقفی به تعداد دو دستگاه در واحدهای رادیولوژی بخش مرکزی و درمانگاه
2-دستگاه رادیولوژی UARM   در واحد رادیولوژی اورژانس
3-دستگاه سونوگرافی Kontron در اتاق سونوگرافی بخش رادیولوژی مرکزی
4-دستگاه رادیولوژی آنالوگ به تعداد سه دستگاه که دو دستگاه به مارک شیمادزو و جنرال در واحد اورژانس و یک دستگاه به مارک جنرال در واد رادیولوژی مرکز
5-پروسسور تاریکخانه به تعداد 4 دستگاه که دو دستگاه در بخش مرکزی به مارک اکسسوری و پروتک و دو دستگاه به مارک پروتک در رادیولوژی اورژانس
6-پرینتر فیلم خشک به تعداد دو دستگاه به مارک آگفا که یک درستگاه در رادیولوژی مرکزی و یک دستگاه در رادیولوژی درمانگاه مستقر میباشد
7-پرینتر کاغذی زیراکس به تعدادد یک دستگاه در واحد رادیولوژی اورژانس