برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

 دکتر جعفر گنج پور ثالث         دکتر اصغر علمی                 
 دکتر محمد رضا باز آور           دکتر علیرضا صادقپور            
دکتر محمد علی محسنی      دکتر علی صدیقی               
   دکتر حجت حسین پور فیض  دکتر حسین اصلانی
 دکتر جعفر سلیمانپور              دکتر امین مرادی
 دکتر محمد ایرجیان  دکتر حسن شریفی
دکتر علیرضا روحانی              دکتر سید باقر ترابی
 دکتر سیمین نیک مهر  دکتر بهروز نظری
دکتر آزیتا رجب زاده  دکتر محمد حسین قاسم زاده
 دکتر پرهام معروفی  دکتر محمدرضا محرمی