برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

برنامه ویزیت درمانگاه های  تخصصی وفوق تخصصی مرکز آموزشی ودرمانی شهداء درکلینیک  امام خمینی ( ره )
ایام هفته درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی اسامی پزشکان ساعت ویزیت
شنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب شانه دکترعلی صدیقی 30 : 9 لغایت 11
شنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی دکتر سیمین نیک مهر 10 لغایت 30 : 11
شنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب شانه دکترعلیرضا روحانی 9  لغایت 10
شنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب ارتوپدی کودکان دکتر حسین اصلانی 30 : 10 لغایت 12
شنبه درمانگاه تخصصی جراحی مغزو اعصاب دکتر ایرج لطفی نیا 9 لغایت 10
شنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی دکتر محمد حسین کیقبادی 15  لغایت 17
شنبه درمانگاه تخصصی جراحی عمومی دکتر فریدون جمالی 12 لغایت 13
ایام هفته درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی اسامی پزشکان ساعات ویزیت
یکشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب هیپ ولگن دکتر علرضا صادقپور 9 لغایت 11
یکشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی دکتر محمد علی محسنی 8 لغایت 11
یکشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی دکتر سید باقر ترابی 9 لغایت 30 : 10
یکشنبه درمانگاه فلوشیب زانو دکتر محمد حسین قاسم زاده  9 لغایت 10
یکشنبه درمانگاه تخصصی جراحی مغز و اعصاب دکتر پرویز صمدی مطلق 15 : 10 لغایت 30 : 11
یکشنبه درمانگاه تخصصی جراحی عمومی دکتر فریدون جمالی 12 لغایت 13
ایام هفته درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی اسامی پزشکان ساعت ویزیت
دوشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی دکتر پرهام معروفی 30 : 8 لغایت 11
دوشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب ستون فقرات و هیپ ولگن دکتر جعفر گنج پور ثالث 9 لغایت 30 : 10
دوشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب دست وآرنج دکتر بهروز نظری 9 لغایت 30 : 10
دوشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب توده های استخوانی دکتر محمد رضا بازآور 9 لغایت 10
دوشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب زانو دکتر امین مرادی 15 لغایت 16
دوشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی دکتر محمد حسین کیقبادی 15 لغایت 17
دوشنبه درمانگاه تخصصی جراحی عمومی دکتر فریدون جمالی 12 لغایت 13
دوشنبه درمانگاه تخصصی جراحی مغزو اعصاب دکتر محمد شیمیا 30  : 10 لغایت 30 : 11
دوشنبه درمانگاه تخصصی بیهوشی وفلوشیب درد دکتر نقی عابدینی 16 لغایت 17
ایام هفته درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی اسامی پزشکان ساعت ویزیت
سه شنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب دست دکتر محمد رضا محرمی 10 لغایت 12
سه شنبه درمانگاه فلوشیب مچ پا دکتر محمد ایرجیان باتعیین وقت قبلی
سه شنبه درمانگاه فلوشیب زانو دکتر قاسم زاده 9 لغایت 10
سه شنبه درمانگاه فلوشیب هیپ ولگن  ( باتعیین وقت قبلی ) دکتر علیرضا صادقپور باتعیین وقت قبلی
سه شنبه درمانگاه تخصصی داخلی دکتر جلیل امیری فر 10 لغایت 11
ایام هفته درمانگاههای تخصصی وفوق تخصصی اسامی پزشکان ساعت ویزیت
چهارشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب ستون فقرات دکتر حجت حسین پور فیضی 9 لغایت 10
چهارشنبه درمانگاه تخصصی جراحی مغزو اعصاب دکتر پرویز صمدی مطلق 15 : 10 لغایت 30 : 11
چهارشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب هیپ ولگن دکتر علیرضا صادقپور 9 لغایت 11
چهارشنبه درمانگاه تخصصی ارتوپدی وفلوشیب زانو و ستون فقرات دکتر جعفر سلیمانپور 9 لغایت 11
 
پنجشنبه تعطیل    
جمعه تعطیل    
 
 
نکته مهم : پذیرش بیماران برای درمانگاههای فوق تخصصی وفلوشیب فقط باارائه معرفی نامه از پزشک متخصص  وباتعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد .