برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : تلفنخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 0
شماره مستقیم : 33893336 شمــاره فـکـس : 33893337
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : اورژانس
اسامـی افــــراد : جناب آقای حسینی شماره داخلــی : 469
شماره مستقیم : 33893470 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : اتاق عمل مرکزی
اسامـی افــــراد : موسوی شماره داخلــی : 408
شماره مستقیم : 33893517 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : تجهیزات پزشکی
اسامـی افــــراد : عیدی شماره داخلــی : 643
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : آی سی یو
اسامـی افــــراد : تشنه دل شماره داخلــی : 401
شماره مستقیم : 33893117 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : سرکار خانم قلی زاده ارجمند شماره داخلــی : 626
شماره مستقیم : 33893337 شمــاره فـکـس : 33893337
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : ترخیص
اسامـی افــــراد : مرادی شماره داخلــی : 647
شماره مستقیم : 33893330 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : مددکاری
اسامـی افــــراد : آرازش شماره داخلــی : 640
شماره مستقیم : 33893235 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : حراست
اسامـی افــــراد : امامی پور شماره داخلــی : 660
شماره مستقیم : 33893432 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی شهدا قسمت یا واحـد : رییس حسابداری
اسامـی افــــراد : جناب آقای ابوالقاسمی شماره داخلــی : 618
شماره مستقیم : 33893340 شمــاره فـکـس :